Gia Long Cards

• Địa chỉ: 12/11 Đường 53, Phạm Văn Chiêu Phường 14, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh Việt Nam

• Số điện thoại: 84.8.62782118 Mobile: 0903803033

• Email: sale@thiepgialong.com

• Website: http://www.thiepgialong.com/

• Cưới Hỏi Việt Nam: http://ThiepGiaLong.cuoihoivietnam.com

• Facebook: https://www.facebook.com/pages/Gia-Long-Greetingcards/728062567210593